Wat te doen bij overlijden?

 

Het eerste dat na overlijden gedaan moet worden is het waarschuwen van een arts. Dit is noodzakelijk omdat deze de overlijdensverklaring moet invullen. Zonder deze verklaring mag ik niets doen. Indien het overlijden plaatsvindt in een verzorgingstehuis of ziekenhuis, dan wordt dit voor u geregeld. Mocht het overlijden thuis plaatsvinden, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost.

Na het overlijden neemt u tevens contact met mij op. Ik ben dag en nacht bereikbaar, en neem dan met u de eerste gang van zaken door en stel tevens uw verzekering in kennis van het overlijden. Indien u dit wenst kom ik gelijk naar u toe dag en nacht en zal ik met u in alle rust overleggen wat de mogelijkheden zijn. Als u dat wilt, kunnen wij samen met u verzorgen en de overledene naar de aula  van uw keus brengen of thuisopbaren. Ook maken wij met u een afspraak om het aankomende afscheid geheel naar uw wensen in te vullen, waarbij wij u op een professionele wijze in alle rust de tijd nemen om u  bij te staan en adviseren.

Daarna spreek ik met u een tijdstip af om de uitvaart te bespreken. Ik heb een moderne insteek, echter met de oude traditie. De traditie waarin de tijd genomen wordt om het afscheid persoonlijk vorm te geven en er te zijn voor de overledene en zijn/haar nabestaanden. Het is niet nodig om alle keuzes tijdens het eerste of tweede contact al te maken, ik kom eventueel elke dag langs en dat betekent bijvoorbeeld dat de invulling van de afscheidsplechtigheid niet de eerste dag volledig moet plaatsvinden. Ik volg geen standaardprocedures, maar ben in staat om me aan te passen aan uw situatie en heb aandacht voor al uw ideeën en wensen.

Verder begint elke uitvaart met een blanco vel. Natuurlijk gebruik ik mijn kennis en ervaring om een persoonlijk afscheid samen te stellen, maar iedere uitvaart wordt van a tot z in samenwerking met u en de gedachtengang van uw dierbare vormgegeven, zodat u er later met een goed en warm gevoel op terug kunt kijken.

Klaarleggen

• Kleding voor overledene
• Legitimatie overledene
• Eventuele wensen van overledene
• Legitimatie opdrachtgever van de uitvaart
• Uitvaartpolissen
• Adressenlijst voor het verzenden van rouwkaart

Wat willen wij weten.

Wat is de naam van de overledene?
Waar heeft het overlijden plaatsgevonden?
Wordt de overledene thuis opgebaard of overgebracht naar een uitvaartcentrum?

Moet er in een kist opgebaard worden of wordt het een bedopbaring?
Wilt u zelf de laatste verzorging doen of verzorgen wij de overledene?
Wanneer wilt u dat de uitvaartverzorger(ster) bij u langskomt om de uitvaart te bespreken?

Wilt u dat ik de uitvaart voor u regel of wilt u meer informatie, dan kunt u mij ten alle tijden bellen.

Mobiel. 06 – 432 794 74
(Dag en nacht bereikbaar)