Over Rob

Warnaar Uitvaartverzorging werkt vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en een liefdevol afscheid verdient na overlijden. De mens achter Warnaar Uitvaartverzorging is betrokken bij haar medemens en investeert tijd en aandacht in deze uitvaart. Door te luisteren kan er een goed beeld gevormd worden van de overledene. Er zal getracht worden zoveel mogelijk aan al uw wensen tegemoet te komen, binnen de wettelijke normen.
De wensen van de overledene en diens naasten staan centraal en worden de verbinding tot een persoonlijke uitvaart. Zo kunnen we samen met u als naaste(n), een uitvaart creëren die lijkt op een afspiegeling van de overledene. Warnaar Uitvaartverzorging biedt u professionele hulp na overlijden op een warme betrokken wijze waarbij er oprechte aandacht aan de overledene en diens naasten wordt geschonken. Warnaar Uitvaartverzorging is een uitvaartonderneming die maatwerk levert. Hierbij wordt u uitgenodigd en gestimuleerd actief deel te nemen aan de vormgeving van een zo persoonlijk mogelijke uitvaart. Het zijn de naasten die afscheid nemen en onze rol is het om hen daarbij te begeleiden, te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk om naasten iets in handen te geven in plaats van ze ongevraagd alles uit handen te nemen. Er mag veel, er moet niets. Onze taak is om u zo goed mogelijk te begeleiden door te luisteren, vervolgens te regelen en organiseren zodat uw wensen gerealiseerd kunnen worden. 
Stap voor stap worden er weloverwogen keuzes gemaakt waarbij we de wensen op elkaar afstemmen. Niet alles hoeft de eerste dag beslist te worden. Soms is het goed er een nachtje over te slapen. We hebben immers een aantal dagen de tijd; een uitvaart regelen is een aaneenschakeling van keuzes maken. En als het nodig is, komen we terug op eerder gemaakte keuzes. Het is immers niet niks, het gaat hier om zaken waar goed over nagedacht moet worden. Definitief afscheid nemen van een dierbare kun je NIET overdoen, DEZE uitvaart moet in één keer goed zijn. Daarom is het zo belangrijk dat op de juiste wijze te doen.
Warnaar Uitvaartverzorging verdiept zich in mensen, achtergronden en persoonlijke wensen om zo tot een heel persoonlijke invulling van de uitvaart te kunnen komen. Eén die past bij de overledene en diens naasten. Een liefdevol afscheid waar u met een goed gevoel aan terug kan denken.
 
Een uitvaartbedrijf is een 24-uurs bedrijf, een overlijden laat zich niet plannen. U begrijpt wel dat ik niet jaar in jaar uit 24 uur per dag beschikbaar kan zijn, waardoor ik samenwerk met freelance-uitvaartbegeleidster Carla Smit van JC-DUZ.
Zij heeft dezelfde opleiding/kennis genoten als ik, waardoor wij eenzelfde missie en visie beogen. U als nabestaande bent degene waarvoor wij werken en met elkaar zullen we er alles aan doen om tot een goed resultaat te komen.
Wie is Rob Warnaar?

Rob Warnaar geboren te Oostzaan op 24 april 1967. 
Als 17-jarige jongen begonnen met werken bij Bakkerij Windhouwer in de Banne te Amsterdam-Noord.
Na 13 jaar heb ik de overstap naar het uitvaartvak gemaakt. dit bleef namelijk toch steeds terugkomen in mijn gedachten. In 1996 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het vak door diverse stages te doorlopen. In 1998 ben ik uiteindelijk in dienst gekomen bij Uitvaartzorg Purmerend Beemster te Purmerend. Na tien jaar bij de PB gewerkt te hebben werd ik gevraagd om in Beverwijk bij Uitvaartbegeleiding Van Eerden te komen werken. Beide dus twee gerenommeerde bedrijven in hun regio. in 2014 heb ik de stap gewaagd om voor mij zelf te gaan beginnen. Een stap om mijn sociale en organiserende kwaliteiten tot volle uiting te gebruiken om een onuitwisbare herinnering voor u neer te zetten.  
Wie is Carla Smit?
 
Carla Smit geboren te Heemskerk op 26 januari 1967. 
Is na de MTS bij Tata Steel gaan werken het Rode Kruis Ziekenhuis en Stapples Office Center. 
Al vroeg kwam Carla in aanraking met het uitvaartvak en heeft als gastvrouw bij onder andere Marianne Heimering Uitvaartbegeleiding en Uitvaartbegeleiding Van Eerden gewerkt. Carla werkt ruim 10 jaar in het vak en verhuurt zich als free-lancer.