Teksten voor de rouwkaart

 1. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.
           Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven hebben wij afscheid moeten nemen van
 
 1. Met droefheid geven wij kennis dat, na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan
 
 1. Na een jarenlange strijd welke hij zelf verwerkt heeft is, tot ons grote verdriet, niet geheel onverwacht, overleden
 
 1. Na een moedige, ongelijke strijd is veel te vroeg voor ons begrip van ons heengegaan
 
 1. Te vroeg voor ons begrip hebben wij afscheid moeten nemen van
            NAAM
            Zielsveel hield hij van ons allemaal.
            In onze herinnering zal hij daarom blijven voortleven als de zorgende man, die zichzelf vergat, voor zijn gezin                dat hij zo innig liefhad.
 
 1. Heden overleed, tot ons grote verdriet, na een moedige strijd, waardig en in alle rust
 
 1. Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al zijn liefde die hij ons op zijn eigen manier heeft gegeven, delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan
 
 1. Hiermede vervullen wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het plotseling overlijden van
 
 1. Bedroefd om zijn heengaan, maar met dankbare herinnering aan de liefde die hij ons op zijn eigen manier heeft gegeven, delen wij u mede dat
 
 1. Verdrietig over zijn afscheid, maar met een bevrijd gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
 
 1. Vredig is ingeslapen
 
 1. Na een langdurige ziekte en een liefdevolle verzorging in ..........is rustig van ons heengegaan
 
 1. Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat
 
 1. Na een leven vol liefde en zorg voor anderen, waaraan een slopende ziekte, die hij zonder klagen doorstond, een einde maakte, is rustig van ons heengegaan
 
 1. Na een leven vol liefde en zorg voor anderen is, na een moedig gedragen ziekbed rustig van ons heengegaan
 
 1. In diepe verslagenheid delen wij u mede dat, geheel onverwacht van ons is heengegaan
 
 1. Met gevoelens van onmacht en verdriet geven wij u kennis van het plotseling overlijden van
 
 1. Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend en vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn steeds achteruitgaande gezondheid heeft weten te dragen, hebben wij afscheid moeten nemen van
 
 1. Na een leven vol liefde en zorg is rustig van ons heengegaan
 
 1. Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, geheel onverwacht van ons is heengegaan
 
 1. Na een leven vol liefde en zorg, waarvan de laatste jaren zeer moeilijk voor hem zijn geweest, heeft hij de strijd verloren. Hij zal een voorbeeld voor ons blijven.
           Moedig als hij was hebben wij afscheid moeten nemen van
 
 1. Bedroefd, maar dankbaar voor zijn zorgzaam leven voor ons, geven wij u kennis dat vredig van ons is heengegaan
 
 1. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van
 
 
 1. Plotseling en volkomen onverwacht is overleden
 
 1. Bedroefd zijn wij, maar ook dankbaar dat aan het lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan
 
 1. Volkomen onverwacht en tot ons grote verdriet moeten wij u mededelen dat plotseling is overleden